מתי יש צורך להגיש תביעה של רשלנות רפואית?

מתי יש צורך להגיש תביעה של רשלנות רפואית?

למרות שתחום הפריון ובכללו – טיפולי פוריות, נחשב למאוד מתקדם, לא תמיד סופם של טיפולים בתינוק בריא או במשפחה גדולה ומאושרת. לעיתים החלומות על תינוק חדש נקטעים באיבם בשל המפגש עם רשלנות רפואית.
הרצון להביא ילדים לעולם הוא מכנה משותף לאחוז גדול מכלל האנשים. עם זאת ישנם כאלו אשר לא יוכלו לעשות זאת בדרך הטבעית ויאלצו להיעזר בטיפולי פוריות. למרות שרובנו נוטים לחשוב כי טיפולי פוריות נעשים על ידי מומחים ולכן חפים מטעויות, בפועל אין כך הדבר וגם בתחום זה קיימים מקרים של רשלנות. איך ניתן לזהות רשלנות רפואית במקרים של טיפולי פוריות ומתי עולה הצורך להגיש תביעה בשל טיפול רשלני? כל הפרטים במאמר הבא.

מהם המקרים הנפוצים של רשלנות רפואית בטיפולי פוריות?

טיפולי פוריות הם כלי חדש יחסית המאפשר לזוגות אשר מתקשים להביא ילדים לעולם בכוחות עצמם להגשים את חלומם ולהפוך להורים. ולמרות זאת לא מדובר בתהליך אשר חף מסיכונים כליל, ומקרי רשלנות רפואית יכולים להתקיים בכל אחד משלבי התהליך. בין המקרים הנפוצים של רשלנות בטיפולי פוריות ניתן למצוא מתן תרופות במינונים לא נכונים, תופעות לוואי הנלוות לתרופות לא נכונות, פגיעה ברחם או בחצוצרות, סיבוכים בהריון כתוצאה מטיפולים אלו, מסירת מידע מוטעה למטופלים או אי מסירת מידע רלוונטי כלל וכיוצא בכך.

רשלנות רפואית בטיפולי IVF

ישנם כמה סוגים של טיפולי פוריות ביניהם ניתן גם למצוא את IVF. טיפול זה מוכר גם בשמותיו הנוספים – הפרייה מלאכותית, הפרייה חוץ גופית א הפריית מבחנה. כאמור מדובר באחד הטיפולים השכיחים ביותר בתחום הפריון, כאשר בעת התהליך, הצוות הרפואי יוצר הפרייה בתנאי מעבדה מהזרע של הגבר והביצית שנשאבה מגופה של האישה ולאחר מכן, מחדיר את העובר אל הרחם תוך שמספק לאישה טיפול הורמונלי מתאים. כחלק מן התהליך על הרופא המטפל להציג לאישה את כל המידע הרלוונטי, לרבות את הסיכונים הכרוכים בהפריה, על מנת שתבצע החלטה מודעת ומושכלת ותהיה ערה להשלכות אשר עלולות להתלוות אל הטיפול. במידה והמטופלת לא נתנה את הסכמתה מדעת, או שלא נבדקה היסטוריה רפואית לפני תחילת הטיפולים וכן במידה וישנו קשר בין הטיפול שנתקבל לבין כישלונו בפועל, אזי שמדובר ברשלנות עליה יש לתת את הדין.

הגשת תביעה על רשלנות רפואית בטיפולי פוריות

בכל מקרה בו קיים חשש לקיומה של רשלנות רפואית בעת ביצוע טיפולי פוריות מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי אשר זהו תחום התמחותו על מנת לבדוק באם קיימת עילה לתביעה וכדי למצות את מלוא הזכויות שלכם. כדי להגיש תביעה בגין רשלנות יש להוכיח כי קיים קשר נסיבתי בין הטיפול שבוצע לבין הנזק שנגרם למטופלת, בין אם מדובר בנזק שהסתכם בסיכון בריאותי ובין אם בכישלונו של טיפול הפוריות. כדי להוכיח כי התקיימה רשלנות, יש להציג את התיק הרפואי ולקבל חוות דעת מרופא מומחה באותו תחום שיכריע האם הטיפול שניתן אכן היה סביר או שעל הצוות הרפואי היה לנהוג אחרת באותן הנסיבות. במידה וקיימת עילה לתביעה, היא תידון בערכאה המשפטית המוסמכת לקבלת מלוא הפיצוי.

תנאי השימוש ותקנון אתר IVF Israel​

הבהרה

כל חומר רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע בפורטל זה ו/או בכל קישור ו//או הפניה שתתבצע באמצעות פורטל זה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי “ייעוץ רפואי” ו/או “המלצה לטיפול” ו/או “תחליף לטיפול רפואי אישי” והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי רפואי. המידע בפורטל זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא/ה.

השימוש בפורטל IVF ISRAEL ובתכנים המוצגים בו (להלן: “האתר” ו/או “התוכן” בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (“התנאים”). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש בפורטל מהווה הסכמה לכל התנאים הכלולים בו.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בפורטל ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת מדיקל אונליין .

התנאים מסדירים את היחסים בין החברה לבין הגולשים בפורטל, ובכפוף להם תוכל להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ’טים, לפתוח בלוגים, לפתוח ולהעלות אלבומים, להעלות סרטוני וידאו וקבצי אודיו, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד – “השירותים”).

במסגרת התנאים:

“גולש/ת” – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.

“החברה” – משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, חברות אם, חברות קשורות, חברות בנות וכל מי מטעמה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בפורטל הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן – “המידע”). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ’אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ו/או למי מן השירותים (“תכני גולשים”), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן).

הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.

כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס”ח–2007.

הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בפורטל.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים בפורטל וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים.

המידע בפורטל אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי.

המידע המוכל בפורטל זה מיועד לספק מידע בלבד, ואינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך. עליך לבקש תמיד את עצתו של הרופא שלך או איש רפואה, קוסמטיקה או תזונה מוסמך אחר לפני התחלת טיפול חדש כלשהו או בכל שאלה רפואית שהיא, במקרים שבהם האתר או תכנים בו מכוונים לאבחנה או לטיפול רפואי. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע רפואי לתועלת הציבור. אין הכוונה שהוא ייחשב כמי שמספק או מפעיל טיפול רפואי, שירות אשפוזי, או שירות רפואי אחר מכל סוג שהוא, ואכן אין לראות בו ספק של שירותים כאלה. המידע המופיע בפורטל אודות מאגר התרופות, השירותים הרפואיים וכיוצא באלה הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש כמכשיר חינוכי. אין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות, ההשפעות הבין תרופתיות האפשריות, והאזהרות האפשריות השייכות לתרופות אלה. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה רפואית לבעיה מסוימת, או לשם הערכה בנוגע לסיכונים ולתועלת שבלקיחת תרופה מסוימת. כל שימוש בפורטל או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

הגבלת אחריות

החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע”י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים בפורטל ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ’אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים בפורטל אינטרנט זה עשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות. כמו כן נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר החברה ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שינויים בפורטל. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים בפורטל אינטרנט זה למטרה כלשהי.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים (לעיל ולהלן – “התכנים האסורים”).

החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג’ ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני גולשים או הצבת קישור בפורטל על ידי החברה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מין ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

מידע מסחרי

החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים בפורטל ע”י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע”י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

החברה לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות בפורטל, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.

החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש בפורטל, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה בפורטל, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע”י הגולש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגר המידע של החברה וכי החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש לצורך, אספקת שירותים פיננסיים, גבייה, דיוור ישיר ויצירת קשר, הנפקת תעודות אלקטרוניות, טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר, מחקר, העברתו לצדדים שלישיים מטעמה, מתן שירות לקוחות, מתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים, ניהול מאגר מכח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות. היה ותהיה מעוניין/ת להוסיף או לתקן מידע שמסרת או להימחק ממאגר המידע הנ”ל, פנה אל מדיקל אונליין התזמורת 36 ראשון לציון לידי שי אורן.

הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פנייה אליך בהצעות לשירותים ו/או מוצרים אחרים ו/או נוספים הניתנים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, מסרונים (SMS),פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ודוא”ל.

דברי פרסומת

בגלישה בפורטל ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לחברה אחרת, הרי שהינך מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- e-mail  שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לחברה.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (להלן: “החוק”). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הרי שהחברה תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שהמשתמש ברשום יבחר לקבל על ידי שירשם לשירות במקום הייעודי בפורטל, ובין חומרים שהחברה ו/או צדדים שלישיים יבחרו להעביר למשתמש הרשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום.

ניתוק, הפסקה ושינויים

החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

– כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

– לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

– לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;

– לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לאלבומים ו/או לכל שירות אחר של החברה חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו’, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;

– כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר;

– כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של החברה, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;

– מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

– כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה;

– לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;

– לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”, “SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט”ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט”ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט”ן;

– לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום;

– לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

– לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

– לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.

– לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

– לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

– לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

– לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;

– לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר בפורטל, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים;

– לא להשתמש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין;

– להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע”י החברה;

– לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;

– לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;

– לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

– לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

– לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981;

– לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה;

– לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי החברה, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע”י החברה, אלא אם קיבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, והחברה תהיה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות, לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש בפורטל ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים בפורטל ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש בפורטל ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.

בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש בפורטל תוכל לפנות לחברה בעמוד יצירת קשר

התועלת בקלקסן בטיפולי הפריה חוץ גופית

התועלת בקלוקסן בטיפולי הפריה חוץ גופית

תרופת הקלוקסן

הינה תרופה שתפקידה העיקרי היא נוגדן קרישה כלומר- תרופה שנוטלים על מנת לדלל את הדם. השימוש בתרופה נועד לימנוע היווצרות של קרישי דם בעיקר אצל נשים בעלות סיכון גבוה לקרישיות יתר בשם, או נשים הלוקחות במחלות קשות.

את התרופה נוטלים בזריקות ואין צורך לבדוק את רמת התרופה בדם. ישנן תופעות לוואי לנטילת התרופה והן כוללות דימומים וירידה בכמות הטסיות בדם. אצל חלק מהנשים תתפתח תגובה מקומית לזריקה כגון נפיחות מקומית גרד ואף הרגשת כאב קלה בעת מתן הזריקה, תופעות לוואי אלה חולפות זמן קצר לאחר מתן הזריקה.

מדוע משתמשים בתרופת הקלוקסן בטיפולי פוריות?

אין הוכחה מדעית או ברורה לכך שהתרופה באמת עוזרת בטיפולי הפוריות אך במצבים של טיפולי פוריות, קושי בכניסה להריון ואף בהריון עצמו נעשה לא מעט שימוש בתרופות המשפיעות על לחץ הדם ומדללות את הדם על מנת להתמודד עם מצבים אחרים (כמו למשל נתינת פריזולט תרופה שנועדה להורדת לחץ הדם במקרים בהם האישה סובלת מצירים מוקדמים). עם זאת, ישנה השערה ברורה שתרופת הקלוקסן משפיע בצורה כלשהי על השתרשות העובר ברחם וגם משמשת כתרופה אנטי דלקתית. תרופה זאת מאוד פופולארית לשימוש בטיפולי פוריות בעיקר בארץ ומגדילה את הסיכויים להיכנס להריון לאחר נטילתה בסמן טיפולי הפוריות.

מהם הסיכונים והחסרונות בנטילת תרופת הקלוקסן בזמן טיפולי פוריות?

תרופה זו נחשבת לתרופה בטוחה יחסית עם מעט תופעות לוואי וסיכויים נמוכים לסיכונים וסיבוכים כלשהם עקב נטילתה. עם זאת לעיתים מינון גבוה מדי של התרופה עלול לגרום לתופעת יתר של דימום עד דימום כבד ומסוכן לאישה וכל עוד לא הוכח מדעית ובאופן ברור היעילות של מתן התרופה אין צורך בנטילתה במינון גבוה.
ישנן השערות שגורפות שמומלץ לשלב את הטיפול בקלוקסן ביחד עם תרופת האספירין כאשר מדובר בנשים שעברו מספר טיפולי הפריה אך ללא הצלחה. מדובר בתרופה זולה יחסית בשוק ללא תופעת לוואי וללא סיכונים אך גם כאן אין שום מחקר מדעי מבוסס שאכן האספירין, לכשעצמו או בתוספת לתרופת הקלוקסן משפר את סיכויי הקליטה להריון באופן מוכח. תרופות אלה לרוב ניתנות לנשים בעלות קרישיות יתר בדם או בקבוצת סיכון לסבול מתופעה זו, ולא לנשים שאין להן הפרעת קרישה ידועה.

למי כן תינתן תרופת הקלוקסן בזמן טיפולי פוריות?

לנשים בעלות נטייה לקרישיות יתר בדם, אשר סבלו מהמצב בעבר או סובלות ממנו כעת, נשים בקבוצת סיכון לקרישות יתר בדם- מומלץ לתת את התרופה בזמן טיפולי ההפריה. כאשר מדובר באישה הסובלת מקרישיות יתר בדם אך מעורבים גורמים נוספים שמחשבים לגורמי סיכון כמו גיל מבוגר יחסית של האישה, משקל עודף באופן משמעותי או עישון קבוע של האישה- יש לבדוק לפני מתן תרופת הקלוקסן על מנת שבאמת תדפיע ותעלה את הסיכויים להרות.

בעבר היה נהוג להמליץ על הטיפול בתרופת הקלוקסן לנשים אשר עברו מספר טיפולי הפריה אך ללא הריון. מכיוון שאין מחקרים מדעיים המוכיחים כי אכן תרופת הקלוקסן יעילה במקרים של כישלונות חוזרים בטיפולי ההפריה, ההמלצה אינה גורפת וחד משמעית בנושא. אצל חלק מהרופאים הנטייה לתת את הטיפול בתרופת הקלוקסן לנשים הנמצאות בטיפולי פוריות הינה שהתרופה לא מזיקה ולכן יכולה רק להועיל. כמו כן מדובר בתרופה עם תופעות לוואי מעטות והיא אינה מפריעה או מעכבת את טיפולי הפוריות ולכן יכולה רק לעזור. כיום אין מספיק הוכחות מדעיות או הצלחות וודאיות של קליטה להריון במהלך טיפולי פוריות עקב נטילת תרופת הקלוקסן במהלך טיפולי פוריות.

תרומת ביצית

תרומת ביצית / ביציות הינו תהליך שנעשה בהפריה חוץ גופית

אישה יכולה לקבל תרומת ביציות במידה ואינה יכולה לייצר ביציות איכותיות בעצמה או אינה מבייצת באופן סדיר ואינה מסוגלת להיקלט באופן טבעי להריון.על מנת לקבל תרומת ביציות עליה לעמוד בתנאים הבאים:

 1. המחזור החודשי של האישה נפסק מוקדם מהרגיל ואינה מבייצת ומייצרת עוד ביציות
 2. האישה עוברת טיפולים כימותרפיים או הקרנות
 3. כאשר האישה סובלת ממחלה אוטואימונית או תסמונת כלשהי שלא מאפשרת לה שימוש בביציות שלה.
 4. כאשר האישה עברה כריתת שחלות
 5. אישה שעברה מספר טיפולי הפריה עם ביציות שלה ללא הצלחה

על מנת לקבל תרומה של ביצית יש להכין מראש את התורמת ואת האישה שמקבלת את התרומה מבחינה רפואית ושתיהן צריכות לעבור בדיקות רפואיות מקיפות.
את הביציות ניתן לקבל מתורמת אנונימית בלבד, אישה שמעוניינת לתרום באופן יזום או אישה שנמצאת בעצמה בטיפולי פוריות ומעוניינת לתרום את הביציות העודפות מהטיפול.

על התורמת לעבור בדיקות רפואיות מקדימותה הכוללת היסטוריה רפואית משפחתית, בדיקות דם לצורך זיהוי מחלות גנטיות, זיהומים ודלקות אפשרויות, היתכנות למחלות נפש וכן היסטוריה של הריונות ולידות קודמים במידה והיו. בנוסף לבדיקות הרפואיות על התורמת לספק מידע בנוגע לאורח החיים שלה כולל צריכת אלכוהול סמים ועישון. כמו כן התורמת תספק מידע על הילדות שלה, ציונים, תעבור מבחני אינטליגנציה ותשאול בנוגע לתחביביה וכישוריה.

הפרטים והמידע אודות התורמת יועברו למקבלת התרומה וזו תבחר את התורמת הפוטנציאלית שמתאימה לה ביותר. הקישור בין השתיים יעשה דרך המרפאה ללא קשר ישיר ביניהן.

האישה המקבלת את תרומת הביציות תעבור בדיקות של טרום טיפולי פוריות הכוללים צילום הרחם או הליך היסטרוסקופיה שמאשר שהרחם שלה תקין ויכול לקלוט ולהכיל הריון  והגבר יספק תרומת זרע לבדיקת איכותו.

התורמת תעבור חלק מהליך של הפריה חוץ גופית ולכן עליה להיות מוכנה לכך נפשית ופיסית שכן במהלך התהליך היא תקבל תרופות הורמונאליות לעידוד יצור ביציות נוספות בשחלות על מנת להגדיל את הכמות המיוצרת באופן טבעי. בנוסף לכך היא תעבור בדיקות אולטרא סאונד קבועות לבדיקת כמות ואיכות הביציות ולאחר מכן תעבור שאיבת ביציות לצורך ההפריה החוץ גופית. בזמן ההליך עליה להימנע לחלוטין מצריכת אלכוהול, סמין ועישון וכן קיום יחסי מין לא מוגנים.

על התורמת לקחת בחשבון שעליה לעבור טיפול הורמונאלי ושאיבת ביציות ולכן תיתכנה תופעות לוואי. כמו כן היא עלולה לסבול מדימום קל במהלך השאיבה ומתסמונת גירוי יתר של השחלות עקב הטיפול שניתן לגירוי השחלות והגדלת ייצור מספר הביציות עבור השאיבה.

במקביל תעבור מקבלת התרומה טיפולים הורמונאליים גם היא שנועדו לעבות את הרירית של הרחם ועל ידי כך להגדיל את הסיכויים לקליטת ההריון. על התורמת לקחת בחשבון שכל מחלה זיהומית או דלקת שנושאת התורמת ולא אובחנה עלולה לעבור אליה בהחזרת העוברים וכמו כן שבהליך זה יש סיכוי להריון מרובה עוברים שנחשב הריון בסיכון.

לאחר ששואבים את הביציות מהתורמת מבצעים תהליך מיידי של הפריה חוץ גופית של תא הביצית עם תא הזרע של ההורה המיועד. את הביצית המופרית מגדלים בתנאי מעבדה למשך שניים עד שלושה ימים ולאחר מכן יוחזרו העוברים המתאימים לרחם האישה שמקבלת את תרומת הביצית. את הביציות שלא הוחזרו ניתן להקפיא לשימוש עתידי.

תרומת ביציות  מתאפשרת אך ורק בצורה אנונימית כאשר האישה התורמת היא בריאה נפשית ופיסית ומאותה הדת של מקבלת התרומה. כמו כן עליה להיות בטווח הגילאים 21-35 וכל אישה יכולה לתרום בתקופת הפוריות שלה רק שלוש פעמים כאשר היא צריכה להמתין לפחות חצי שנה בין תרומת ביציות אחת לשנייה.

למידע נוסף על תרומת ביצית ניתן לראות את הראיון המלא עם פרופ’ משיח שלמה באתר הבריאות מדיוקו

ביוץ

ביוץ

ביוץ הינו השלב בו הביצית יוצאת מהשחלה לכיוון החצוצרה וממתינה שם לתא הזרע על מנת שתתרחש הפריה וייווצר הריון. על מנת להגדיל את הסיכויים להיכנס להריון זהו הזמן הטוב ביותר לקיים יחסי מין. מכיוון שאצל רוב הנשים המחזור החודשי לא סדיר וקבוע קשה לקבוע את מועד הביוץ המדויק ולכן קשה מאוד לקיים יחסי מין בדיוק בזמן הביוץ ולהיקלט להריון. ישנן ערכות המאפשרות לחשב את מועד הביוץ המשוער וכן בטיפולי הפריה חוץ גופית מדכאים את הביוץ הטבעי של האישה ומתזמנים מועד ביוץ שיתאים למועד ההפריה. ישנן נשים המדווחות שבמועד הביוץ הן מרגישות לעיתים תחושה של אי נעימות, דקירות בבטן התחתונה ואף כאב עמום. כל הסימנים האלה יכולים לעזור לאישה לזהות מתי היא מבייצת בתוספת מעקב ושיטות של חישוב מועד הביוץ המשוער על מנת להגדיל את הסיכויים להרות.

מתי מתרחש הביוץ?

תהליך הביוץ מתרחב בזמן של שבועיים לאחר הופעת המחזור החודשי. אין אפשרות לדעת מהו מועד הביוץ המדויק אצל נשים המנסות להיכנס להריון באופן טבעי ולכן מחשבים את המועד המשוער ומייעצים לקיים יחסי מין מספר ימים לפני המועד המשוער ומספר ימים לאחריו או יום כן יום לא ועל ידי כך להגדיל את הסיכויים לקליטת ההריון.

על מנת להגדיל את סיכויי קליטת ההריון יש לקיים יחסי מין כמה שיותר קרוב למועד הביוץ ולכן חשוב לחשב את מועד הביוץ המשוער.

ביוץ – כיצד ניתן לחשב את מועד המשוער?

 1. מכיוון שהביוץ מתרחש כשבועיים לאחר הופעת המחזור החודשי יש לספור ארבע עשר ימים מסיום המחזור החודשי ולאחר מכן לקיים יחסי מים לסירוגין במשך שבוע- יום כן יום לא. שיטה זו נקראת שיטת הניסוי.
 2. מדידת חום השחר- מבחינה פיסיולוגית חום הגוף עולה לאחר הביוץ בחצי מעלה. לכן, מתחילתו של המחזור החודשי על האישה לבדוק את חום גופה מיד לאחר שהתעוררה בבוקר.ברגע שהחום יעלה יהיה ניתן לדעת מתי יש לקיים יחסי מין. החיסרון העיקרי בשיטה הוא שלעיתים מקיימים יחסי מין לאחר שהתרחש הביוץ אך אם עוקבים במשך זמן אחר המחזור ומתי עולה חום הגוף ניתן לחשב את מועד הביוץ ולקיים יחסי מין בהתאם.
 3. שימוש בערכות לזיהוי מועד הביוץ המשוער- ערכות אלה נמכרות בכל בתי המרקחת והפארם ללא מרשם רופא בדיוק כמו ערכות לבדיקת הריון. לערכות אחוזי דיוק גבוהים של יותר מ90% והוראות השימוש בהן פשוטות ומגיעות עם הערכה.
 4. ביצוע מעקב זקיקים אצל רופא- בבדיקת אולטרא סאונד אצל רופא הנשים ניתן לעקוב אחר הזקיקים המתפתחים בשחלות ולראות מתי הם הופכים לביציות ויכולה להתבצע הפריה. רופא נשים מיומן יכול לעקוב אחר התפתחות הזקיקים בשחלות לראות מתי הם גדלים ונעלמים, מתי בדיוק מתרחש ביוץ ואם ישנה בעיה מסוימת כמו שחלות פוליציסטיות או גורם אחר שעלול להפריע להריון להיקלט.

גם אצל נשים בריאות לחלוטין ללא בעיות פריון המקיימות יחסי מין עם בן זוג ללא בעיות פריון הסיכוי להיכנס להריון אינו גבוה במיוחד. מועד הביוץ אינו קבוע ותלוי במחזור החודשי וגם אם מקיימים יחסי מין בדיוק במועד הביוץ אין זה מבטיח היקלטות של הריון. לעיתים ישנן נשים שהכל תקין אצלן ובכל זאת לא מצליחות להרות. השיטות השונות לבדיקת מועד הביוץ המשוער עוזרות להגדיל את הסיכויים וכן מעקב אחר זקיקים אצל הרופא על מנת לוודא שהביוץ מתקיים באופן קבוע וסדיר יכול לעזור לאישה להכיר את גופה את המחזור החודשי ואת זמן הביוץ ובכל להגדיל את סיכוייה להרות.

 

 

אנדומטריוזיס

אנדומטריוזיס

אנדומטריוזיס – רירית הרחם מגיבה לשינויים הורמונאליים בגוף האישה, בזמן המחזור החודשי היא נושרת ויוצאת מגוף האישה בצורה של דימום. מצב של אנדומטריוזיס הוא מצב גניקולוגי בו תאים של רירית הרחם נמצאים באזורים שונית בגופה של האישה כמו למשל באגן , בשלפוחית השתן, במעיים או באיברי הרבייה שלה. במצב כזה, כאשר האישה נמצאת בזמן המחזור החודשי אותם תאים מגיבים גם הם לשינויים ההורמונאליים וגורמים לדימום. אותו דימום פנימי לא יכול להתנקז החוצה וכך נוצרת דלקת מקומית וצלקות באיבר בו נמצאים אותם תאים כולל הידבקויות וציסטות. בזמן המחזור החודשי התכווצויות הרחם והדימום גורמים ללא מעט נשים להרגשת אי נוחות וכאבים לעיתים דימום חזק עד כדי כף וכאבים שמקשים על התפקוד הרגיל. נשים הסובלות מאנדומטריוזיס סובלות מכאבים עזים ומשתקים המרתקים אותם למיטה במשך כל המחזור החודשי ללא יכולת תפקוד בסיסית.

למרבה הצער לא נמצא גורם או גורמים למצב גניקולוגי זה וכמו כן אין לו עדיין פיתרון רפואי. רוב הנשים הסובלות מהמחלה יאובחנו בין הגילאים עשרים וחמש לארבעים, כאשר מדובר במצב מתמשך שגורם לדלקות מקומיות, בעיות פריון ואף עייפות ולעיתים גם גורמים לדיכאון. במידה והמחלה מסתבכת או מחמירה ניתן להגיע לניתוח חירום עקב התפוצצות של ציסטה או חסימת מעי ולכן לאחר האבחון יש להיות במעקב רפואי צמוד.

הסימנים והתסמינים של המחלה:

 1. כאבים עזים ביותר במהלך המחזור החודשי הם התסמין השכיח ביותר של המחלה. נשים הסובלות מהמחלה סובלות מהתכווצויות חזקות וכאבים עזים ומשתקים.
 2. הדלקות המקומיות, הצלקות באיברים השונים וכן ההידבקויות שנוצרות עקב כך גורמות לכאבים בזמן קיום יחסי מין, הפרעות וכאבים בזמן תפקוד רגיל של האיברים הנגועים, כאבים והפרעות במתן שתן, בעיות במערכת העיכול.
 3. בעיות פריון שמחמירות או מתחילות פתאום עם התקדמות המחלה.

אנדומטריוזיס – כיצד מאבחנים ?

את האבחון הוודאי של המצב ניתן לעשות רק בעזרת הליך כירורגי שנקרא לפרוסקופיה- בהליך זה ניתן לראות בבירור אם ישנם תאים מרירית הרחם בתוך חלל הבטן והאם ישנן הידבקויות של איברים נוספים. כמו כן ניתן לקבוע את חומרת המחלה.

כיצד ניתן לטפל באנדומטריוזיס?

נכון להיום אין תרופה אחת שעוזרת בוודאות לטפל במצב ואחת הסיבות היא שאין יודעים מהם הגורמים לה. כיום ישנם מספר טיפולים שבעיקר עוזרים להקל על התופעות אך אינם מונעים או עוזרים להחלמה מלאה של המחלה. ישנם טיפולים הורמונאליים שונים שהמטרה שלהם היא לעצור את הביוץ לכמה שיותר זמן על מנת לדכא באופן זמני את המחלה אך כמו כל טיפול הורמונאלי לטיפול זה תופעות לוואי. ישנה אפשרות להסרת תאי הרירית הנמצאים מחוץ לרחם על ידי הליך ניתוחי של הנדומטריוזיס, הליך שיכול להקל על הסימפטומים של הכאבים אך כאן מדובר בסיכונים הכרוכים בניתוח שקיימים בכל ניתוח שהוא, כמו כן אין הבטחה שהנגעים לא יחזרו בשנית. בנוסף לטיפולים האלה, ניתן גם לנסות טיפולים של רפואה משלימה עמו שינויי תזונה, דיקור סיני המקלים על התסמינים. נשים בהריון מדווחות על הקלה משמעותית בסימפטומים שכן אין ביוץ ומחזור חודשי ולכן לא קיים דימום פנימי.

מחלת האנדומטריוזיס גורמת לירידה משמעותית באיכות החיים של כל אישה הסובלת ממנה.הכאבים החזקים והמשתקים שמופיעים בזמן המחזור החודשי מפריעים לעיתים בצורה כזו שהאישה כלל אינה יכולה לתפקד ולעסוק בפעילות יום יומית רגילה. בנוסף לכאבים ישנה פגיעה באיברים צלקות והידבקויות העלולים לגרום לנזק בלתי הפיך באותם איברים ולגרום לחסימת מעי, התפוצצויות של ציסטות, דימומים קשים ועוד. סיבוכים קשים של המחלה יכולים להוביל אף למוות. נשים הסובלות מהמצב מקבלות טיפולים במרפאות כאב ומרפאות גיל המעבר שכן משככי כאבים רגילים לא עוזרים להעברת הכאבים והתמודדות עם הסימפטומים.

בדיקות סקר גנטיות

בדיקות סקר גנטיות

בדיקות סקר גנטיות שנעשות טרום הריון הינן בדיקות דם שנועדו לבדוק ולגלות זוגות בעלי סיכוי להולדת תינוק הסובל או חולה במחלה גנטית תורשתית על ידי איתור נשאות של אותה תסמונת או מחלה. את בדיקות הסקר הגנטי יש לבצע טרום הכניסה להריון  כאשר חלקן ממומן על ידי משרד הבריאות כחלק מסל הבריאות.

הורים יכולים להעביר מומים מולדים ומחלות ותסמונות גנטיות כאלה ואחרות גם כאשר אינם חולים אלא רק נשאים של אותה מחלה או תסמונת. לכן מומלץ לבצע את בדיקות הסקר הגנטי טרום הריון לגילוי מומים אפשריים וסיכויים למחלות ותסמונות גנטיות.

את הבדיקות כאמור מומלץ לבצע לפני הכניסה להריון כאשר מחליטים שמעוניינם להרות אך במידה וההריון לא מתוכנן או הזוג לא הספיק לבצע את הבידוקת לפני הכניבה להריון ניתן ואף מומלץ לבצע את הבידוקת בשליש הראשון של ההריון שכן אם יתגלה שאחד מבני הזוג או שניהם נשאים של מחלה או תסמונת ניתן לבצע הפסקת הריון יזומה בתחילת ההריון ביתר קלות מאשר בשלב מתקדם של ההריון. אצל זוגות שהסיכוי להולדת תינוק עם מחלה או תסמונת הוא גבוה במיוחד ניתן להיעזר בטיפולי הפריה חוץ גופית בהם ניתן לבודד את העוברים ללא הנשאות ולהחזירם לרחם להמשך הריון בריא ותקין.

מי עובר את הבדיקות?

על מנת שתינוק אכן יצא חולה במחלה מסוימת עליו לקבל את הגן הנשא של אותה מחלה משני הוריו ולכן אין צורך לבדוק את נשי ההורים ומספיק לבדוק אחד. הסיבה לכך שהאם היא זו שעוברת את הבדיקות היא שישנה תסמונת אחת שנקראת תסמונת האיקס השביר שאותה רק האם יכולה להעביר ולכן מכיוון שהאישה צריכה לעבור כבר בדיקת דם אחת לצורך גילוי תסמונת זו היא נבדקת לשאר התסמונות ובמידה ויש צורך ייבדק גם האב.

בדיקות סקר גנטיות – מהם השלבים ?

השלב הראשון הוא יעוץ גנטי בקופת החולים ובבית החולים בה ממלא הזוג שאלון שבאמצעותו יקבל הפניה לביצוע הבדיקות הרלוונטיות. השאלון כולל את העדה והיסטוריה משפחתית ידועה  של נשאות של מחלה או תסמונת כלשהי.

בשלב השני יש לבצע את בדיקות הדם והתוצאות יועברו לגנטיקאי אשר יחליט אם הגבר גם הוא צריך לעבור בדיקות דם לבדיקת נשאות כלשהי שהתגלתה אצל האם.

את הבדיקות יש לבצע פעם אחת ולכ לפני כל הריון ואם בוצעו לפני הריון אחד אין צורך לחזור עליהן אך מומלץ להתעדכן בכל הריון אם ישנן תסמונות ומוטציות נוספות שהתגלו ויש צורך לבדוק.

בדיקות הסקר הגנטי שנמצאות בסל הבריאות:

משרד הבריאות מממן שלוש בדיקות סקר גנטיות לכלל האוכלוסייה עקב העובדה שמדובר במחלות קשות במיוחד עם שכיחות גבוהה במיוחד. הבדיקות הן:

-סיסטיק פיברוזיס

-מחלת הSMA

-תסמונת האיקס השביר (שרק האם יכולה להעביר)

בנוסף לשלושת בדיקות אלה ישנן מספר בדיקות אשר מומלצות לביצוע על ידי משרד הבריאות ובמידה וגנטיקאי מוסמך החליט שעל האישה או על הזוג לעבור אותן משרד הבריאות יממן אותן ללא עלות או עם השתתפות של קופת החולים. הבדיקות המומלצות הן:

 • תלסמיה
 • דיס אוטונומיה משפחתית
 • טיי זקס
 • מחלת קוסטף
 • מחלת קנוון

ככל שהמחלה נפוצה יותר והחומרה שלה גדולה יותר כך יש יותר סיכוי שאותה מחלה תיכנס לסל הבריאות ותמומן על ידי משרד הבריאות לכלל האוכלוסייה. כאשר מדובר במחלות נדירות למדי או מחלות בעלות חומרה קלה יחסית והזוג מעוניין לבדוק את הסיכוי הוא יאלץ לעשות זאת במימון פרטי על חשבונו. בנוסף ישנן בדיקות גנטיות המומלצות לעדות מסוימות עקב השכיחות של אותן מחלות באותה עדה- כמו למשל אצל יהודי אשכנז ישנה סבירות גבוהה הרבה יותר למחלות גנטיות מסוימות מאשר אצל יהדות יוצאי אפריקה ולכן ישנן בדיקות המומלצות לאוכלוסייה זו בלבד.

הסיכונים בהפריה חוץ גופית

הסיכונים בהפריה חוץ גופית

הסיכונים בהפריה חוץ גופית – כמו בכל הריון, בין אם ההיקלטות היתה טבעית או על ידי טיפולי הפריה, ישנם את הסיכונים הרגילים הכרוכים בו ובלידה. כל אישה הנושאת עובר ברחמה חשופה לסיכויים של הפלה, לידה מוקדמת, סיבוכים ומחלות בזמן ההריון או הלידה וכמובן סיבוכים בזמן הלידה.

נשים הנקלטות להריון על ידי הפריה חוץ גופית כחלק מטיפולי פוריות שייכות לקבוצת סיכון וחשופות ליותר סיבוכים עקב הדרך בה נקלטו להריון.

מהם הסיבוכים והחסרונות של היקלטות להריון מהפריה חוץ גופית?

 1. הפריה חוץ גופית מעלה את הסיכוי להריון מרובה עוברים. הסיבה לכך היא שעל מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה של ההפריה בחלק מהפעמים מחזירים מספר עוברים לרחם האישה ולוקחים בחשבון שלא כולם ישרדו ולא כל אחד מהם ישתרש וייווצר הריון. עם זאת, החזרת מספר עוברים מגדילה את הסיכוי שכן יותר מעובר אחד ישתרש וכך האישה תישא ברחמה יותר מעובר אחד. הריון מרובה עוברים נחשב הריון בסיכון עם סיכוי גבוה יותר ללידה מוקדמת או לידה בניתוח קיסרי מאשר הריון רגיל.
 2. גירוי יתר של השחלות- כשלב ראשון בטיפולי הפוריות יש צורך בגירוי השחלות על מנת שתייצרנה מספר רב יותר של ביציות מהמצב הרגיל. במצב כזה, כל זקיק שנוצר מפריש את הורמון האסטרוגן לגופה של האישה, מצב שיכול לגרום לריבוי נוזל בחלל הבטן עקב כך שהנימים הופכים לחדירים יותר וכמו כן עלולים להיווצר סיבוכים נוספים. מצב זה הוא מצב שיכול לקרות עקב גירוי השחלות ונפוץ יותר אצל נשים שיש להן שחלות פובליציסטיות. מצב זה עלול לגרום למצב נדיר של סיבוכים ולכן כאשר הוא נוצר יש להפסיק את מתן ההורמונים לגמרי או לתת טיפול עם רמה נמוכה יחסית של הורמונים לאותה אישה.
 3. הריון מחוץ לרחם.בכל הריון ישנו סיכוי יחסית נדיר להריון אקטופי- הריון בו הביצית משתרשת בדרך כלל בחצוצרה או בשחלה ומתפתח הריון לא תקין שנקרא הריון חוץ רחמי. במקרים כאלה ההריון לרוב נגמר בהפלה או שיש צורך להוציא את ההריון ובחלק מהמקרים אף את החצוצרה על מנת שלא יגרם נזק לאישה. בהריונות שנוצרים בעקבות הפרית מבחנה הסיכוי להריון מחוץ לרחם גדול יותר באופן משמעותי מאשר בהריונות רגילים.
 4. בחלק גדול מההריונות שנוצרו מהפריית מבחנה ישנו סיכוי גדול יותר ללידה מוקדמת טרם הזמן בייחוד כאשר מדובר בהריון מרובה עוברים וכמו כן לידת תינוק במשקל נמוך מהרגיל. הריון זה מחייב מעקב צמוד אחר התפתחות ההריון וכן התפתחות העובר לפני הלידה והתינוק לאחר הלידה.
 5. נשים אשר נקלטו להריון דרך הפריה חוץ גופית נמצאות בקבוצת סיכון ללידה של תינוקות עם מומים מולדים.

כאשר האישה נקלטת להריון לאחר הפריה חוץ גופית ההריון הוא הריון רגיל לכל דבר אך מחייב מעקב צמוד אחר מצב האישה ומצב ההריון וכן התפתחות העובר במהלכו עקב הסיכונים הכרוכים בהריון שכזה. כמו כן כאשר מדובר באישה בעלת עבר של הפלות חוזרות, לידות מוקדמות או הריונות מרובי עוברים יש צורך במעקב צמוד במרפאה להריון בסיכון ואף בחלק מהמקרים שמירת הריון. אישה העוברת טיפולי פוריות נוטלת כמות גדולה יותר של הורמונים בתוספת לשינויי ההורמונים והעלייה הטבעית של הורמוני המין הנשיים בגופה במהלך ההריון ולכן ישנו סיכוי וסיכון גדול יותר לסיבוכים במהלך ההריון דבר המעקב מעקב צמוד.

רוב ההריונות שנוצרו בעקבות הפריה חוץ גופית מסתיימים בלידה רגילה ובזמן ללא סיבוכים נדירים ונשים שילדו תינוקות בריאים לאחר הריון תקין. עם זאת יש לקחת בחשבון את כל הסיבוכים האפשריים ואת חסרונות הטיפול לפני תחילת טיפולי הפוריות.

 

מחזור לא סדיר

מחזור לא סדיר

מחזור לא סדיר – המחזור החודשי של האישה אורך בממוצע 28 ימים כאשר אצל חלק מהנשים הוא יכול לארוך בין 24-35 ימים ואצל רובן הוא לא סדיר. רבים מתבלבלים בין המילה מחזור לווסת- אך מחזור זהו ההליך כולו של הדימום התחדשות רירית הרחם והביוץ וחוזר במידה ולא התקיים הריון, בעוד הווסת מתייחס לדימום החודשי הקבוע. הדימום של הווסת נוצר עקב נשירת הרירית של הרחם ויציאתה מהרחם דרך הנרתיק בצורת דימום לצורך התחדשות, במידה ולא התרחש הריון. זהו אחד השלבים במחזור החודשי של האישה.

מתי מתחיל המחזור החודשי ומתי הוא נפסק?

המחזור מתחיל אצל נשים בממוצע בגיל 12 כאשר הוא יכול להופיע לפני וגם אחרי. כל עוד אותה אישה מקבלת מחזור באופן סדיר וגם באופן לא בדיר היא נחשבת בגיל הפריון. אצל רוב הנשים מפסיק לגמרי הדימום של הווסת בין הגילאים 45-55.

אצל חלק גדול מהנשים המחזור אינו סדיר ולא מופיע בזמן קבוע ומדובר בתופעה מאוד ידועה ושכיחה בעיקר בגיל ההתבגרות. לעיתים מדובר בתופעה חולפת והמחזור מסתדר עם הזמן ולעיתים מדובר בתופעה ממושכת שעלולה להפריע לתפקוד היום יומי של אותה אישה ואף לפגוע בסיכוייה להרות. כמו כן, במחזור לא סדיר כמות ומשך הדימום ישתנו מפעם לפעם לעיתים בצורה משמעותית של דימום חזק וכאבים בזמן קבלת הווסת ולעיתים לא יורגש כלל עם דימום קל ביותר.

ניתן לקרוא בהרחבה באתר הבריאות מדיקו על מחזור לא סדיר 
מאת פרופ’ דב פלדברג

מחזור לא סדיר – מהם הגורמים?

 1. גנטיקה- במידה והנשים שמפחה סובלות או סבלו בעבר מתופעה של מחזור לא סדיר סביר להניח שאותה אישה תחווה גם היא אי סדירויות במחזור החודשי שלה.
 2. נטילת אמצעים הורמונאליים למניעת הריון- נשים הנוטלות תרופות המשפיעות על ההורמונים בגוף כגון גלולות למניעת הריון לאורך זמן עלולות להשפיע לטווח הארוך על סדירות המחזור. לעיתים ניתנות הגלולות במצב בו המחזור לא סדיר או הדימום חזק ביותר על מנת להחליש את הדימום ולסדר את המחזור. עם זאת, בסוף תקופת נטילת הגלולות המצב ההורמונאלי משתנה ויכולות להיות אי סדירויות במחזור וקושי להיכנס להריון.
 3. אצל נערות בגיל ההתבגרות בעיקר המערכת ההורמונאלית עוד לא יציבה לגמרי דבר העלול להשפיע על סדירות המחזור.
 4. השמנה או הרזייה באופן קיצוני ומהיר או תת משקל או השמנת יתר
 5. מצב נפשי- גם מצבים של חרדה ולחץ ואפילו שינויי מצבי רוח קיצוניים יכולים לגרום לאי הופעת המחזור או איחור משמעותי.
 6. מאמץ גופני בצורה מוגזמת שנמשך לאורך תקופה ארוכה וכן עיסוק אינטנסיבי בסוג ספורט או התעמלות בעיקר בגיל ההתבגרות עלולים לעכב את הופעת המחזור בנוסף לעיכוב התפתחות אחרת של אותה נערה.
 7. מחלות גניקולוגיות ומצבים של דלקות מקומיות חוזרות, שחלות פוליציסטיות, סרטן בשחלות או בצוואר הרחם .
 8. מחלות הורמונאליות
 9. גורמים סביבתיים- שינויי אורח חיים קיצוניים, שינויי מזג אוויר וכן חשיפת יתר לקרינה או חומרים כימיים לאורך זמן עלולים להשפיע על הופעת המחזור החודשי.
 10. צריכת אלכוהול, סמים או עישון
 11. צריכת קפאין מוגברת
 12. הפלות חוזרות ונשנות ומומים מולדים ברחם או עקב ניתוחים ופעולות כירורגיות שונות ברחם ובאיברי הרבייה הנשיים.
 13. מחלות שמשפיעות על תפקודי הכבד, על קרישיות הדם וסכרת

ישנם לא מעט גורמים למחזור לא סדיר כאשר בחלק מהמקרים ואצל רוב הנשים ניתן לסייע בעזרת תרופות הורמונאליות כאלה ואחרות העוזרות לסדר את המחזור ולחלק מהנשים המצב כלל לא מפריע, כאשר מדובר בדימום כבד וכאבים בזמן קבלת הווסת או בעיות פריון שמופיעות עקב מחזור לא סדיר יש צורך לטפל.

כיצד מטפלים במצב של מחזור לא סדיר?

לפני מתן הטיפול יש לעבור בדיקות על מנת לבדוק את הסיבה למחזור הלא סדיר ולהתאים את הטיפול. במידה ויש זיהום או ציסטות יש לבצע ניתוח להוצאתן או ליטול לתרופות אנטי דלקתיות. בנוסף לטיפולים התרופתיים ולמעקב אחר סדירות המחזור אצל רופא הנשים ואיתור הגורם- מומלץ לשמור על אורח חיים בריא ומסודר הכולל תזונה נכונה, שינה מספיקה, פעילות גופנית וכן שתייה מים מרובה והימנעות מצריכת אלכוהול סמים עישון וקפאין.

ישנה חשיבות גדולה אצל נשים העוברות טיפולי פוריות בעקבות מחזור לא סדיר לסיבה לאי סדירות המחזור שכן יש לוודא שרחם האישה אכן יכול להחזיק הריון ושהמצב הפתולוגי של אי סדירות במחזור לא יגרום להפלות ודימומים במהלך ההריון שיסכנו אותו.

הפלה טבעית

הפלה טבעית

הפלה טבעית – מהם הגורמים:

 1. תסמונות כרומוזומליות של העובר. עובר שלא מתפתח בהתחלה כראוי ולא גדל בצורה תקינה לרוב ייפול מעצמו ולא ימשיך להתפתח הריון. במקרים אלו גם אם לא היתה מתרחשת הפלה טבעית היה צורך לסיים את ההרין עקב הבעיות הכרומוזומליות של אותו עובר. תסמונות ובעיות אלה נוצרות עקב נשאות גנטית של מחלות ותסמונות של ההורים ולכן ממליצים לפני כניסה להריון או בתחילתו לבצע יעוץ גנטי ובדיקות סקר גנטיות לאיתור מחלות גנטיות. כמו כן במקרים מסוימים ניתן להיעזר בהפריה חוץ גופית על מנת להחזיר לרחם האישה עובר שאינו חולה או נשא של המחלה הגנטית או אותה תסמונת של הוריו.
 2. גיל האישה- ככל שהאישה יותר מבוגרת כך עולה הסיכוי להפלה טבעית.
 3. כאשר האישה סובלת מזיהומים בנרתיק או ברחם, קרישיות דם או מחלות אשר מצמצמות באופן משמעותי את אספקת הדם לעובר הדבר מעלה את הסיכוי להפלה טבעית
 4. נשים אשר להן צוואר רחם אשר אינו חזק מספיק ונפתח בשלב מוקדם של ההריון ואינו מצליח לשאת את העובר עלולות להפיל את העובר בשלב מוקדם של ההריון. בחלק מהמקרים ניתנת שמירת הריון או אפשרות לקשירת צוואר הרחם עד שלב מתקדם אך בחלק מהמקרים כאשר צוואר הרחם כבר מתחיל להיפתח לא ניתן למנוע את ההפלה ואת איבוד העובר.
 5. להרגלי הצריכה ואורח החיים של האישה ישנם השפעה משמעותית על הסיכוי להפלה- צריכת אלכוהול, קפאין, סמים ותזונה לקויה מגדילים באופן משמעותי את הסיכוי להפלה.

הפלה טבעית מתבטאת בדימום מתוך הנרתיק, בשלבים מוקדמים יראה וירגיש הדימום כמו דימום וסתי רגיל אך הוא יכול להיות חזק וכואב יותר.

כיצד יש לנהוג ולטפל לאחר הפלה טבעית?

לאחר הפלה טבעית יש לנוח בעיקר ולשכב במיטה עד אשר נגמר הדימום וגם לאחריו על מנת להתחזק. כמו כן יש לעבור בדיקת דם ובדיקת אולטראסאונד לוודא שאכן התרחשה הפלה, שאין מדובר בהריון חוץ רחמי (יש לבצע בדיקות דם עד שהבטא מתאזנת לאפס) ואין שאריות בתוך הרחם.  במידה וישנן שאריות ברחם תעבור האישה תהליך של גרידה- הוצאת שאריות ההריון בצורה יזומה על ידי הליך כירורגי.

בנוסף למנוחה פיזית מומלץ לאישה לקבל טיפול פסיכולוגי שיעזור לה להתמודד עם ההפלה, במיוחד אם מדובר באישה אשר סובלת מהפלות חוזרות או שחיכתה זמן רב להריון או שההפלה היתה בשלב מאוחר יחסית של ההריון. כל אישה מתאוששת מהמצב בצורה אחרת אך חשוב לקבל תמיכה פסיכולוגית ונפשית ולהתאושש מההפלה לא רק באופן פיזי.

בעבר לאחר מצב של הפלה טבעית ההמלצה הרפואית היתה להמתין לפחות שלושה חודשים לפני ניסיון להרות בשנית. כיום, מכיוון שיש אפשרות לעקוב אחר מצב הרחם והביוץ בצורה מדויקת יותר ניתן לעשות בדיקת אולטרא סאונד והיוועץ ברופא לפני הניסיון החוזר, מומלץ לרוב לחכות לפחות למחזור אחד תקין לפני ניסיון שני להיכנס להריון.

המערכת נעזרה בפרופ’ אדריאן שולמן מומחה למיילדות וגינקולוגיה לכתיבת הכתבה